Fredriksdal berättar

Dagligen klockan 13.00 och 15.15.

Kommande teman

28 augusti: Ågård – En ryggåsstuga från Markaryds socken
29 augusti: Apoteket – Sjukdomar och elände förr och nu
30 augusti: Herrgården – Fredriksdals hjärta och ursprung
31 augusti: Ågård – En ryggåsstuga från Markaryds socken