Sveriges Nationaldag – Föreningsansökan om flagga eller fana