Arvid Fuhre – Helsingborgs första moderna stadsarkitekt

Arvid Fuhre har satt sin prägel på många av byggnaderna i Helsingborg. Under H22 kommer Kulturmagasinet att uppmärksamma Arvid Fuhre och stadsarkitektens roll förr och nu genom en mindre utställning och film. Man bjuder även in stadens nuvarande stadsarkitekt för att samtala om stadsarkitektens roll och betydelsen av god arkitektur.

Det finns många fina gamla byggnader i Helsingborg. Arkitekten Arvid Fuhre (1885–1959) ägnade halva sitt yrkesliv, 1929–50, åt rollen som stadsarkitekt i staden. Liksom samtida arkitekter som Asplund och Lewerentz sympatiserade han på 1920- och 30-talen med den framväxande modernismens idéer, både de sociala ambitionerna och i viss mån med de estetiska idealen. Arvid blev dock inte en framträdande företrädare för den nya tidens arkitektur, utan stod fast vid en position mellan klassicism och funktionalism. En hållning som rönt stadigt ökande intresse sedan kritik mot modernismen först började formuleras på 1960- och 70-talen. Arvid Fuhre var en humanistiskt sinnad arkitekt.

Visades 30 maj–3 juli 2022