Teatermuseum i litet format

En lång och välkänd historia presenterad i ett litet format. Visas i bodarna vid ingången till Fredriksdalsteatern.

På Fredriksdal museer och trädgårdar har det oavbrutet spelats friluftsteater sedan 1932. Starkt förknippade med denna teaterhistoria är de gula bodarna vid teaterentrén – en gång använda för biljett- och godisförsäljning. Nu tas de i bruks igen och rymmer ett litet teatermuseum.

En av bodarna är helt ägnad Nils Poppe och hans långa karriär, förstås med ett särskilt fokus på hans Fredriksdalsår. Den andra boden är helt och hållet tillägnad Eva Rydbergs karriär, som än idag är i full gång – bland annat varje sommar på Fredriksdalsteatern.

Historien om de båda skådespelargiganterna berättas med bild, film, ljud och text. Du hittar också kostymer, scenografier och andra överraskningar.

Visas: 14 april–25 september, öppet enligt Fredriksdal öppettider.

Entré: Ingår i entréavgiften. Fri entré för dig med Kulturkort och unga till och med 18 år (upp till 16 år endast i vuxens sällskap).

Plats: vid ingången till Fredriksdalsteatern