Utställningar

Från historia och grön kunskap till teaterlegendarer och museiföremål som inte ryms i handen. Här finns alltid sevärda och lärorika utställningar. Säsongens nyheter handlar om hållbar snittblomsodling, vilda kulturväxter och berättelsen om allmän rösträtt.